Taalniveautoets Nederlands
Kies het juiste werkwoord.
ergens mee in je maag zitten
    iets als een probleem zien
    te veel gegeten hebben
    verliefd zijn
 
iets uit je duim zuigen
    geen honger hebben
    heel blij zijn
    iets verzinnen
 
De vrouw kon het slechte bericht niet ...
    overwerken
    tegenwerken
    verwerken
 
Sommige diersoorten planten zich uitstekend voort in gevangenschap. ... de bever. Kijk maar naar alle kleintjes.
    De oorzaak ligt bij
    In dit geval spreken we van
    Dat is het geval bij
 
Ik heb u nu alle voor- en nadelen van een nieuwe parkeerplaats genoemd. .... de voordelen opwegen tegen de nadelen.
    Dit verklaart waarom
    Het gevolg is dat
    De conclusie is dat
 
Ik heb een hekel aan dat domme geklets van hem. Ik kan dat niet ....
    toestaan
    uitstaan
    instaan
 
De radio stond helemaal verkeerd ....; geen wonder dat er geen geluid uitkwam.
    afgesteld
    voorgesteld
    uitgesteld
 
Deze maatregelen worden genomen ... de toekomst.
    met het oog op
    met behulp van
    door middel van
 
Ik heb niets van de regen gemerkt. Het is me helemaal ....
    ingegaan
    ontgaan
    nagegaan
 
Onder geen enkele voorwaarde wil hij zijn gereserveerde plaats ...
    afstaan
    aanstaan
    instaan
 
Sommige mensen leren sneller een nieuwe taal dan anderen. ... de verschillen in het resultaat dat behaald wordt.
    Dit is het geval bij
    Dit blijkt uit
    Door middel van
 
Het lijkt me verstandig niet op deze opmerking ....
    na te gaan
    onder te gaan
    in te gaan