Taalniveautoets Nederlands
Kies het juiste werkwoord.
iets uit je duim zuigen
    geen honger hebben
    heel blij zijn
    iets verzinnen
 
Het slachtoffer is op akelige wijze ...
    uitgebracht
    opgebracht
    omgebracht
 
iets op je geweten hebben
    je snel schuldig voelen
    je gemakkelijk dingen herinneren
    iets misdaan hebben
 
Ik heb u nu alle voor- en nadelen van een nieuwe parkeerplaats genoemd. .... de voordelen opwegen tegen de nadelen.
    Dit verklaart waarom
    Het gevolg is dat
    De conclusie is dat
 
ergens mee in je maag zitten
    iets als een probleem zien
    te veel gegeten hebben
    verliefd zijn
 
De radio stond helemaal verkeerd ....; geen wonder dat er geen geluid uitkwam.
    afgesteld
    voorgesteld
    uitgesteld
 
Ik heb niets van de regen gemerkt. Het is me helemaal ....
    ingegaan
    ontgaan
    nagegaan
 
Sommige diersoorten planten zich uitstekend voort in gevangenschap. ... de bever. Kijk maar naar alle kleintjes.
    De oorzaak ligt bij
    In dit geval spreken we van
    Dat is het geval bij
 
Deze maatregelen worden genomen ... de toekomst.
    met het oog op
    met behulp van
    door middel van
 
De pijn gaat wel over; je moet je niet zo ...
    uitstellen
    opstellen
    aanstellen
 
Er waren nog wat drankjes over van de receptie. ... hadden we nog een erg gezellige afterparty.
    daartoe
    zodoende
    uit dit oogpunt beschouwd
 
Wegens de grote drukte moest ik de hele week 's avonds ....
    inwerken
    verwerken
    overwerken