Taalniveautoets Nederlands
Kies het juiste werkwoord.
De pijn gaat wel over; je moet je niet zo ...
    uitstellen
    opstellen
    aanstellen
 
Het lijkt me verstandig niet op deze opmerking ....
    na te gaan
    onder te gaan
    in te gaan
 
Ik was zo verbouwereerd, ik kon geen woord meer ....
    inbrengen
    ombrengen
    uitbrengen
 
Ik heb niets van de regen gemerkt. Het is me helemaal ....
    ingegaan
    ontgaan
    nagegaan
 
Het slachtoffer is op akelige wijze ...
    uitgebracht
    opgebracht
    omgebracht
 
Er waren nog wat drankjes over van de receptie. ... hadden we nog een erg gezellige afterparty.
    daartoe
    zodoende
    uit dit oogpunt beschouwd
 
De radio stond helemaal verkeerd ....; geen wonder dat er geen geluid uitkwam.
    afgesteld
    voorgesteld
    uitgesteld
 
iets uit je duim zuigen
    geen honger hebben
    heel blij zijn
    iets verzinnen
 
Chris moet voor zijn zieke kinderen zorgen. .... hij niet bij de vergadering kan zijn.
    Dit bewijst dat
    Vandaar dat
    Je kunt niet ontkennen dat
 
Nee! Dat meen je niet. Dat kun je me niet ....
    afdoen
    opdoen
    aandoen
 
ergens mee in je maag zitten
    iets als een probleem zien
    te veel gegeten hebben
    verliefd zijn
 
Sommige diersoorten planten zich uitstekend voort in gevangenschap. ... de bever. Kijk maar naar alle kleintjes.
    De oorzaak ligt bij
    In dit geval spreken we van
    Dat is het geval bij