Taalniveautoets Nederlands
Kies het juiste werkwoord.
De pijn gaat wel over; je moet je niet zo ...
    uitstellen
    opstellen
    aanstellen
 
Ik heb u nu alle voor- en nadelen van een nieuwe parkeerplaats genoemd. .... de voordelen opwegen tegen de nadelen.
    Dit verklaart waarom
    Het gevolg is dat
    De conclusie is dat
 
iets op je geweten hebben
    je snel schuldig voelen
    je gemakkelijk dingen herinneren
    iets misdaan hebben
 
De radio stond helemaal verkeerd ....; geen wonder dat er geen geluid uitkwam.
    afgesteld
    voorgesteld
    uitgesteld
 
Wegens de grote drukte moest ik de hele week 's avonds ....
    inwerken
    verwerken
    overwerken
 
De vrouw kon het slechte bericht niet ...
    overwerken
    tegenwerken
    verwerken
 
Deze maatregelen worden genomen ... de toekomst.
    met het oog op
    met behulp van
    door middel van
 
iets uit je duim zuigen
    geen honger hebben
    heel blij zijn
    iets verzinnen
 
Het slachtoffer is op akelige wijze ...
    uitgebracht
    opgebracht
    omgebracht
 
Sommige mensen leren sneller een nieuwe taal dan anderen. ... de verschillen in het resultaat dat behaald wordt.
    Dit is het geval bij
    Dit blijkt uit
    Door middel van
 
Ik was zo verbouwereerd, ik kon geen woord meer ....
    inbrengen
    ombrengen
    uitbrengen
 
Ik heb niets van de regen gemerkt. Het is me helemaal ....
    ingegaan
    ontgaan
    nagegaan