Level Assessment Test Nederlands
Wat hoort bij arts?
    medicijnen
    brood
    tomaten
    kip
 
We hebben een heerlijke vakantie in ....
    spoor
    Spanje
    werk
 
Hij kwam het huis binnen en zag een grote .... met drie ramen.
    meter
    hal
    naambordje
 
Ik moet een broodje.....
    eten
    bellen
    gaan
 
Welk woord past NIET?
    kilo
    eeuw
    gram
    ons
 
Heb je .......? Of wil je niets drinken?
    zin in
    trek
    dorst
    moe
 
Kies het juiste woord
Voorbeeld: De SNELSTE auto. (snel)
  hard  
Jullie praten dan de buren.
  leuk  
Ik vind Piet de van mijn collega's.
  duur  
Wie heeft het horloge?
  goed  
Mijn broer is in Nederlands dan ik.
  veel  
Ik heb boeken dan c.d.'s.
Welke zin is correct?
Kies de goede structuur.
    Woon jij ook in Amsterdam?
    Jij woont in Amsterdam ook?
    Woon in Amsterdam ook jij?
 
Wat heb je vanochtend gegeten?
    Ik heb gegeten vanochtend heerlijke croissants.
    Ik vanochtend heerlijke croissants heb gegeten.
    Ik gegeten heb vanochtend heerlijke croissants.
    Ik heb vanochtend heerlijke croissants gegeten.
 
Kies de goede structuur.
    De kinderen van Jan zij zijn.
    Zij zijn de kinderen van Jan.
    Zij de kinderen van Jan zijn.
 
Kies de goede structuur.
    Woont Stephan in Amersfoort?
    In Amersfoort Stephan woont?
    Stephan in Amersfoort woont?
 
...... jullie naar de film geweest?
    Zijn
    Worden
    Hebben
 
.................. jullie een mooie film gezien?
    Worden
    Hebben
    Zijn
 
.................. je een cadeau gehad?
    Word
    Heb
    Is
 
...... je een huis gekocht?
    Heb
    Koop
    Ben
 
.................. je naar Amerika gegaan?
    Word
    Ben
    Kun
 
Kies het juiste adjectief.
Voorbeeld: Het feest is LEUK.
  de soep  
Ik vind de soep niet lekker want hij is
  de wijn  
Wij hebben een wijn in huis.
  het huis  
Het huis aan de gracht is erg .
  de molen  
In Nederland zie je veel molens.
  de vis  
Ik wil geen vis, ik vind vis niet .