Level Assessment Test Nederlands
Ze zit de krant....
    lezen
    te lezen
    om te lezen
 
In welke zin staan de woorden in de goede volgorde?
    Zal je bellen ik zodra ik iets weet.
    Ik je zal bellen zodra ik iets weet.
    Ik zal je bellen zodra ik iets weet.
 
Het is niet meer mogelijk om aan deze cursus
    te deelnemen
    deel te nemen
    deelnemen
 
... de toekomst wil ik in Amerika gaan wonen.
    in
    bij
    voor
    met
 
Wij ...... gisteren naar Amsterdam geweest.
    hebben
    zijn
    hadden
 
Hij begint...
    om te schreeuwen
    schreeuwen
    te schreeuwen
 
Deze twee espresso-apparaten zien er weliswaar bijna hetzelfde uit, maar ze .... behoorlijk in werking.
    onderhouden
    herkennen
    verschillen
 
Is dat de vrouw ...... je vaak belt?
    dat
    die
    haar
    Ik weet het niet.
 
Welke zin is correct?
    Voor sommige dieren blijkt erg belangrijk een winterslaap te zijn.
    Voor sommige dieren een winterslaap blijkt erg belangrijk te zijn.
    Voor sommige dieren een winterslaap blijkt te zijn erg belangrijk.
    Voor sommige dieren blijkt een winterslaap erg belangrijk te zijn.
 
Welke zin is goed? Ik heb mijn vakantie in Frankrijk
    doorgebracht
    doorbracht
    bracht door
 
In welke zin staan de woorden in de goede volgorde?
    Vergeleken met gisteren het is nu warm weer.
    Vergeleken met gisteren is het nu warm weer.
    Vergeleken met gisteren is nu het warm weer.