Level Assessment Test Nederlands
Wij ...... gisteren naar Amsterdam geweest.
    hebben
    zijn
    hadden
 
Is dat de vrouw ...... je vaak belt?
    dat
    die
    haar
    Ik weet het niet.
 
Ik vind het netjes dat je je aan de buurvrouw
    voorstelt
    stelt voor
    voorstellen
 
Ik ........ naar Nice gereden met de motor.
    heb
    ben
    bent
 
Het is niet meer mogelijk om aan deze cursus
    te deelnemen
    deel te nemen
    deelnemen
 
Deze twee espresso-apparaten zien er weliswaar bijna hetzelfde uit, maar ze .... behoorlijk in werking.
    onderhouden
    herkennen
    verschillen
 
In welke zin staan de woorden in de goede volgorde?
    Zolang we in Amsterdam wonen, hebben we geen auto nodig.
    Zolang in Amsterdam we wonen, hebben we geen auto nodig.
    Zolang we in Amsterdam wonen, we hebben geen auto nodig.
 
We waren al jaren op zoek ........... ons droomhuis.
    naar
    van
    tot
    aan
 
In welke zin staan de woorden in de goede volgorde?
    Zal je bellen ik zodra ik iets weet.
    Ik je zal bellen zodra ik iets weet.
    Ik zal je bellen zodra ik iets weet.
 
Een vriend van ons had toevallig zo'n huis .... koop gezien.
    te
    voor
    in
    naar
 
In welke zin staan de woorden in de goede volgorde?
    Terwijl ik de afwas doe, mijn vriend zet koffie.
    Terwijl de afwas ik doe, mijn vriend zet koffie.
    Terwijl ik de afwas doe, zet mijn vriend koffie.