UvA Talen-docent schrijft Arabische lesmethode

Leston Buell, docent Arabisch bij UvA Talen, ontwikkelde een nieuwe Arabische lesmethode. Bite-Size Arabic laat studenten op een praktische wijze kennismaken met de Arabische taal, door geleidelijk nieuwe letters, vocabulaire en grammatica te introduceren. Wij vroegen Leston Buell wat deze lesmethode zo speciaal maakt, en hoe onze cursisten hiervan kunnen profiteren.

Bestond er behoefte aan een nieuw cursusboek Arabisch?
In het verleden gebruikten we bij UvA Talen een boek dat ook op veel Amerikaanse universiteiten wordt gebruikt om het Arabische schriftsysteem te leren. Dat boek heeft echter twee grote nadelen. Ten eerste leren cursisten helemaal niets over de structuur van het Arabisch. Bij elke les hoort een uitgebreide woordenlijst die uit het hoofd moet worden geleerd, maar er wordt niet uitgelegd hoe je daar zinnen mee kunt maken. Ten tweede komen enkele van de meest gebruikte letters pas aan het einde van het boek aan bod, terwijl je zelfs om de eenvoudigste zinnen te schrijven niet zonder die letters kunt. Ik had een boek nodig waarmee studenten van begin af aan leren om complete zinnen te lezen en te schrijven.

Op uw blog schrijft u dat studenten soms overstelpt worden met woordenschat en grammatica terwijl ze het alfabet nog niet goed onder de knie hebben. Is dit iets dat u vaak tegenkomt bij uw lessen?
Het leren van een nieuw schriftsysteem kan moeilijk zijn en kost altijd tijd, dus je moet voorkomen dat je tegelijkertijd met een grote hoeveelheid grammatica en woordenschat aan het worstelen bent. Aan de andere kant moet de lesmethode zodanig zijn opgebouwd dat je tijdens dit proces ook andere nuttige communicatieve vaardigheden ontwikkelt. Dat is wat Bite-Size Arabic beoogt. 

Er worden per les slechts een paar nieuwe letters geïntroduceerd, tegelijk met net voldoende woordenschat en grammatica om die letters te gebruiken. Verder zijn er een heleboel eenvoudige oefeningen met antwoordsleutel en is er een website waar je naar de uitspraak kunt luisteren.

Op welke manier zullen cursisten profijt hebben van dit nieuwe leerboek Arabisch?
Met dit boek kan ik tijdens mijn eigen cursus Arabisch beginners bij UvA Talen voor het eerst werken aan praktische schrijfvaardigheden. Omdat cursisten vanaf het begin belangrijke woorden leren lezen en schrijven, zijn ze aan het einde van de cursus in staat om volledige zinnen te schrijven. 

Voor zelfstandig lerenden is Bite-Size Arabic een toegankelijke introductie tot zowel het schriftsysteem als enkele fundamentele grammaticale principes van het Arabisch. Wanneer ze vervolgens verdergaan met een meer traditioneel cursusboek voor beginners, hebben ze een veel grotere kans op succes.

Meer informatie?
U kunt meer over Bite-Size Arabic lezen op bitesizearabic.com. Op zijn blog drbulbul.com plaatst Leston Buell (of Dr. Bulbul) nuttige tips, instructiefilmpjes, liedjes en artikelen voor cursisten Arabisch.

UvA Talen biedt het hele jaar door groepscursussen Arabisch aan op vijf verschillende niveaus, zowel als avondcursus als in de vorm van een intensieve zomercursus. Ook voor algemene of gespecialiseerde individuele en in-company trainingen Arabisch kunt u bij UvA Talen terecht.


14/09/2017