UvA Talen werkt aan vertalingen voor waardenweb.nl: reflectie voor artsen

UvA Talen heeft de Engelse vertalingen verzorgd voor het AMC Waardenweb.nl, een website voor morele reflectie. In januari is de Nederlandse website officieel gelanceerd. Op de website kunnen artsen hun gedachten laten gaan over de medisch-ethische dilemma's die zij in hun beroepspraktijk veelvuldig tegenkomen.

In mei 2011 zal ook de Engelstalige versie van de website live gaan, www.moralmap.com.

 

Artsen hebben regelmatig te maken met ethische problemen, of het nu gaat om medische beslissingen rond het levenseinde of om culturele verschillen in normen en waarden. Waardenweb behandelt ethische dilemma's en morele vragen voor zeventien verschillende thema's. Daarbij gaat het niet alleen om de grote vragen rond het begin en het einde van het leven, maar ook over aspecten die samenhangen met marktwerking of mondigheid.


Volgens Myra van Zwieten, universitair docent medische ethiek en communicatie en bedenker van de website, wordt reflecteren over medische ethiek en gedrag voor artsen steeds belangijker. ‘Om zinvol met patiënten over levensvragen te kunnen praten, moet een arts weten hoe hij zelf over essentiële ethische kwesties denkt.'

 

Waardenweb is ontwikkeld door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC, met behulp van gastdocenten en specialisten medische ethiek van andere instellingen. In de website zijn de ervaringen verwerkt die sinds 2008 zijn opgedaan met een pilotversie in de huisartsenopleiding van het AMC. Waardenweb is in het AMC ontwikkeld, maar het wordt ook aan externe opleidingen beschikbaar gesteld.


Waardenweb is bedoeld voor studenten geneeskunde, coassistenten en arts-assistenten in Nederland en daarbuiten.

De thema's die aan de orde komen, zijn relevant voor elke arts. Het is een virtuele toolbox, die artsen gedurende hun hele loopbaan kunnen gebruiken.28/03/2011