Specialisaties

UvA Talen is een allround vertaalbureau. Dit betekent dat wij in principe alle soorten zakelijke documenten kunnen vertalen.

Toch zijn er terreinen en vakgebieden waarop wij ons nadrukkelijk hebben toegelegd:

  

Zakelijk en commercieel algemeen

Publieksvoorlichting, marketingteksten, interne stukken en rapportages

Enkele klanten: KLM/Air France, Umbro, Bijenkorf

 

Techniek en industrie

Corporate magazines, handleidingen, rapporten, bestekken, publieksvoorlichting
Enkele klanten: Hitachi Europe, Tata Steel, Geveke

 

Bestuur en beleid

Beleidsstukken, rapporten, speeches, websites ten behoeve van de (semi-)overheid
Enkele klanten: Gemeente Amsterdam, Tweede Kamer der Staten-Generaal, diverse ministeries, Algemene Rekenkamer

 

Wetenschap

Artikelen, onderzoeksrapporten, dissertaties
Enkele klanten: Universiteit van Amsterdam, Energieonderzoek Centrum Nederland, KNAW, TU Delft


Kunst & cultuur

Tentoonstellingsteksten, artikelen, websites, catalogi
Enkele klanten: Waanders Uitgevers, Kunsthal Rotterdam, FOAM, KIT/Tropenmuseum

 

Medische sector

Specialistische boeken, artikelen, onderzoeksstukken
Enkele klanten: AMC, Springer Uitgeverij, Erasmus MC, Prelum Uitgevers, Excerpta Medica, Elsevier Reed

 

Recht

Akten, contracten, beschikkingen, onderzoeksstukken, artikelen
Enkele klanten: Nederlandse Orde van Advocaten, Spong Advocaten, vele juridische kantoren


Financieel

(Jaar-)rapportages, facturen, prospectussen, stukken
Enkele klanten: ING Bank, Euronext, Barclays Capital, Delta Lloyd, Goldman Sachs, Fortis Intertrust


Non-profit

Jaarverslagen, artikelen, websites, nieuwsberichten

Enkele klanten: Artsen zonder Grenzen, VeiligheidNL, Greenpeace, Health Action International


ICT en telecommunicatie

White papers, persberichten, handleidingen en technische documentatie
Enkele klanten: MessageLabs, Symantec, KPN, Freecom 


PR en marketing

Wervende en informatieve teksten voor een meer of minder algemeen publiek

Enkele klanten: PLEON, Fleishman Hillard, Lewis Communications, HS Publicity, Kopart 


Meer informatie over opdrachten die wij recentelijk hebben uitgevoerd, vindt u in het onderdeel Nieuwsberichten.