Veelgestelde vragen

UvA Talen organiseert diverse cursusprogramma's, onder andere op het gebied van schrijfvaardigheid. Zo bieden wij meerdere malen per jaar een training Academic Writing in English aan. Wij verzorgen geen speciale programma's voor buitenlandse studenten, maar onze cursussen en individuele trajecten zijn uiteraard zeer geschikt voor studenten. Vraagt u ons gerust om een persoonlijk advies via trainers@uvatalen.nl

 

Mocht u op zoek zijn naar specifieke informatie over studies aan de Universiteit van Amsterdam, dan kunt u een bezoek brengen de website van de Universiteit van Amsterdam.

UvA Talen spant zich in om elke geplande training van start te laten gaan. Het is echter altijd mogelijk dat er in een bepaalde periode te weinig animo is om een cursus op een bepaald niveau of van een bepaald specialisme van start te laten gaan.
Wij hanteren een minimum van 6 cursisten. Mochten er onverhoopt te weinig cursisten zijn, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Indien mogelijk zullen wij u een alternatieve cursusopzet bieden, of een latere startdatum voorstellen, waardoor de cursus alnog van start zal kunnen gaan. Mocht de cursus geannuleerd moeten worden, ontvangt u uiteraard uw reeds betaalde cursusgeld retour. Bij grote belangstelling is het mogelijk dat wij u op een wachtlijst moeten plaatsen. Indien dit het geval is, krijgt u dit onmiddellijk van ons te horen, zodat u weet waar u aan toe bent.
U kunt zich inschrijven via onze website. Nadat wij uw aanmelding hebben verwerkt, sturen wij u zo snel mogelijk een bevestiging van inschrijving per e-mail toe. Vervolgens kunt u deelnemen aan onze intake-procedure. Hierdoor kunnen wij uw niveau bepalen en u in de juiste cursusgroep plaatsen. 
Zodra wij u een factuur sturen per e-mail, kunt u de cursusprijs overmaken naar ons bankrekeningnummer IBAN NL79 INGB 0666 6845 45 (ING Bank Amsterdam). Wij accepteren GEEN contant geld vanaf 2017.

U kunt zich inschrijven via onze website. Nadat wij de inschrijving hebben verwerkt, sturen wij u zo snel mogelijk een bevestiging van inschrijving toe. Vervolgens kunt u deelnemen aan de intake-procedure. Hierdoor kunnen wij uw niveau bepalen en u in de juiste cursusgroep plaatsen. Zodra wij vervolgens uw plaatsing en de cursusprijs voor het desbetreffende niveau bevestigen, dient u de cursusprijs te storten op ons bankrekeningnummer NL79 INGB 0666 6845 45 ten name van UvA Talen BV te Amsterdam.
UvA Talen is ontstaan door een fusie van UvA Vertalers en The Language Academy, het zelfstandige centrum voor  taaltrainingen van de Universiteit van Amsterdam. The Language Academy is op haar beurt weer voortgekomen uit de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn onderdeel van UvA Holding BV, dat 100% eigendom is van de UvA. Om deze reden heeft UvA Talen tot op de dag van vandaag sterke banden met de Universiteit van Amsterdam.
Ongeveer een week voor de start van een groepstraining, ontvangt u een e-mail met de exacte leslocatie (meestal is dit Roetersstraat 25 of Roetersstraat 11) en het lokaal (of lokalen) waar de lessen plaatsvinden.
Bij aankomst in de hal van het gebouw op het Roeterseilandcomplex kunt u altijd aanwijzingen krijgen bij de receptie om het juiste lokaal te vinden.
Indien u ingeschreven staat voor een cursus, heeft u een bevestiging van inschrijving ontvangen waarin zich informatie bevindt over de intake-procedure. Voor de meeste trainingen is het van belang om uw taalniveau vooraf te bepalen. Indien u er zeker van bent een absolute beginner te zijn, is een intake uiteraard niet nodig. Neemt u dan contact met ons op via trainers@uvatalen.nl zodat wij uw plaatsing kunnen bevestigen.

Onze intake-procedure bestaat uit een schriftelijke en/of mondelinge toets. Bij het Nederlands, Engels, Frans en Spaans is het mogelijk om het schriftelijke gedeelte online te maken. U ontvangt daarvoor per email een wachtwoord. Bij onze schrijfvaardigheidstrainingen ontvangt u per mail een uitnodiging om een schrijfopdracht in te sturen.
Tenslotte nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor het mondelinge gedeelte. Dit bestaat uit een kort, informeel gesprek met een docent van ongeveer tien minuten; het gesprek kan telefonisch plaatsvinden. Voorbereiding is niet nodig.
Afhankelijk van het type training dat u volgt,  zal de docent elke les een hoeveelheid huiswerk opgeven. Gemiddeld genomen mag u ervan uitgaan dat u tenminste dezelfde hoeveelheid tijd kwijt bent aan zelfstudie als het aantal trainingsuren van de cursus die u volgt. De ervaring leert dat hoe meer tijd u investeert in zelfstudie, hoe meer rendement de training oplevert.
Helaas is het niet mogelijk om een gemiste les op een ander tijdstip in te halen. Wel kunt u vanaf de eerstvolgende werkdag naar ons kantoor bellen of mailen (trainers@uvatalen.nl) om te horen wat er tijdens de les is behandeld en wat het huiswerk is voor de volgende les. Zo loopt u geen achterstand op. Houdt u er wel rekening mee dat u alleen recht heeft op een certificaat van succesvolle deelname indien u tenminste 80% van de lessen aanwezig bent geweest.
Voor de cursussen via open inschrijving staan de data en tijden in principe vast. Deze kunnen alleen na overleg met u, uw medecursisten en docent gewijzigd worden. Bij onverhoopte ziekte van uw docent zullen wij u direct informeren. Indien mogelijk zorgen wij voor een vervangend docent. Is dit niet mogelijk, dan zal uw docent in de eerstvolgende les bespreken wanneer de beste inhaalmogelijkheid is.
Het is uiteraard mogelijk om meerdere trainingen tijdens dezelfde periode te volgen, maar wij raden u met klem aan er wel rekening mee te houden dat er naast de lessen ook zelfstudie van u wordt verwacht. Dit kan zwaar zijn als u naast de training een baan hebt of een studie volgt. Wij adviseren alleen om meerdere trainingen gelijktijdig te doen indien u in een kort tijdsbestek veel tijd wilt en kunt besteden aan het uitbreiden van uw talenkennis.

UvA Talen is gesloten op de volgende dagen: Nieuwjaarsdag (1 januari), Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei), Hemelvaartsdag (donderdag én vrijdag), Pinkstermaandag en Kerstmis (25 en 26 december). Op Dodenherdenking (4 mei) wordt er ’s avonds geen les gegeven.

 

Tijdens schoolvakanties gaan de lessen gewoon door.

 

In de start- en einddata op onze website is al rekening gehouden met de feestdagen. Wanneer een cursus op een van deze dagen valt, vervalt de les en loopt de cursus langer door. U ontvangt voor aanvang van de training een e-mail met daarin de dagen waarop er geen les is.

 

Individuele lessen en maatwerktrainingen kunnen indien gewenst wel op feestdagen gegeven worden.

 

Het lesmateriaal wordt door ons besteld en tijdens de eerste les, samen met schrijfmaterialen, uitgereikt. Indien u niet bij de 1e les aanwezig kunt zijn, dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen via trainers@uvatalen.nl.
Indien u aan de universiteit wilt gaan studeren, is het van belang om na te gaan wat het ingangsniveau is voor de studie die u gaat doen. Sommige van onze trainingen bereiden voor op het Staatsexamen NT2 (voor Nederlands) of het Cambridge First Certificate (voor Engels). Daarnaast bieden wij individuele programma's op maat ter voorbereiding op bijvoorbeeld het IELTS of het TOEFL-examen, dat door veel buitenlandse universiteiten als ingangseis wordt gesteld. Neemt u voor meer informatie contact met ons op via trainers@uvatalen.nl.
Het certificaat dat u aan het einde van een training van ons ontvangt, geeft u inderdaad het recht om door te stromen naar de volgende training, mits er niet langer dan een half jaar tussen beide trainingen zit. Om een certificaat te ontvangen, is het van belang dat u bij tenminste 80% van de lessen aanwezig bent geweest en dat u de eindtoets met goed resultaat heeft afgelegd. Als er meer dan een half jaar tussen twee trainingen zit, kunnen wij u vragen om een nieuwe intaketoets af te leggen.

Dat kan zeker! Elke maand starten er intensieve trainingen Nederlands en Engels die 4 weken duren. In de maanden juli, augustus en september bieden wij daarnaast een intensief dagprogramma aan voor alle overige talen.


Daarnaast verzorgt UvA Talen zakelijke en individuele trajecten. Deze kunnen op ieder gewenst tijdstip worden georganiseerd. Denk aan een privé-traject waarbij u het lesschema helemaal zelf kunt bepalen. Of aan ons hoogintensieve programma UvA Talen inTense.

UvA Talen is een zelfstandig taleninstituut dat helaas niet kan assisteren bij het verkrijgen van een visum. Ook zijn wij helaas niet in staat om te bemiddelen bij het vinden van accommodatie in Amsterdam.
Indien uw vorderingen naar tevredenheid zijn en u de eindtoets met goed resultaat hebt gemaakt, ontvangt u een certificaat van succesvolle deelname.
De trainingen via open inschrijving vinden plaats in de Roetersstraat (vlakbij het Weesperplein) in Amsterdam. Uiteraard kunnen onze zakelijke trainingen overal in Nederland worden georganiseerd. Onze trainers komen dan naar u toe. Neemt u voor meer informatie contact met ons op via trainers@uvatalen.nl of tel. 020 - 525 4637.

Onze trainingen met open inschrijving vinden plaats in de Roetersstraat. Dit is slechts 2 minuten lopen vanaf tramhalte / metrostation Weesperplein (uitgang: Valckeniersstraat / Roetersstraat).

 

Uiteraard kunnen onze zakelijke trainingen overal in Nederland worden georganiseerd. Onze trainers komen dan naar u toe. Neemt u voor meer informatie contact op via trainers@uvatalen.nl of tel. 020 - 525 4637.

Alle HBO- en universitaire studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam krijgen bij ons korting (afhankelijk van de cursusprijs ongeveer 5%). Daarnaast bieden wij leden van de Amsterdamse Universiteits Vereniging die in bezit zijn van een AUV-Alumnipas een UvA alumni-korting van dezelfde hoogte. Voor meer informatie over het alumniprogramma kunt u contact opnemen met de AUV-coördinator op telefoonnummer 020-525 2138.

Doorgaans vindt de eindtoets van de cursus in de laatste en/of één-na-laatste les plaats. Dit wordt door uw docent aan de groep gecommuniceerd.

Het is uiteraard mogelijk dat u onverhoopt een onvoldoende score voor deze eindtoets haalt. U kunt in dat geval kosteloos een herkansing maken. Neemt u contact op bij (voorkeur via e-mail) met ons om een afspraak hiervoor te maken (trainers@uvatalen.nl).

Bij de prijs van onze trainingen is het lesmateriaal niet inbegrepen. Dit materiaal kan bestaan uit cursusboeken, maar ook uit readers die door onszelf exclusief voor onze cursussen zijn ontwikkeld. Bij veel lesmethoden is audiomateriaal en/of een CD-Rom inbegrepen. De prijzen voor het materiaal verschillen per cursus(niveau). Wij zorgen ervoor dat het lesmateriaal op tijd besteld en uitgereikt wordt. Op de prijs van het materiaal berekenen wij uiteraard geen toeslag aan u door.
Bij UvA Talen staat de individuele cursist centraal. Wij helpen u om het door u gewenste taalniveau te bereiken. Zowel de docenten als onze medewerkers doen al het mogelijke om u een zo aangenaam mogelijke cursus te bieden. UvA Talen is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam en staat garant voor kwaliteit en professionaliteit.

UvA Talen werkt met een internationaal erkende standaard voor taalniveau-aanduiding, het zogenaamde Common European Framework of Reference, dat in het Nederlands het Europees Referentiekader wordt genoemd. Dankzij deze internationale standaard weet u altijd op welk taalniveau u een cursus volgt. Deze niveau-aanduiding wordt tevens vermeld op het certificaat. Hieronder ziet u een overzicht van de vaardigheden die u per niveau beheerst.

 

Eindniveau A - Basisgebruiker

A1

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Eindniveau B - Onafhankelijk gebruiker

B1

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.


Bij UvA Talen wordt dit niveau opgesplitst in twee deelniveaus: B1.1 (gedeeltelijk B1-niveau) en B1.2 (volledig B1-niveau).

B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder  dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.


Bij UvA Talen wordt dit niveau opgesplitst in twee deelniveaus: B2.1 (gedeeltelijk B2-niveau) en B2.2 (volledig B2-niveau).

Eindniveau C - Vaardig gebruiker

C1

Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

C2

Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenteren reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties onderscheiden. Dit is het taalniveau van een hoog opgeleide near-native speaker. (In het Europees Referentiekader wordt dit niveau niet verder uitgewerkt.)

UvA Talen maakt gebruik van gedegen, vakkundige docenten en staat garant voor de kwaliteit van al haar docenten. Verder kunnen we helaas niet generaliseren; de achtergronden van onze docenten lopen namelijk zeer uiteen. De meeste docenten hebben een speciale lerarenopleiding gevolgd, maar wist u dat er geen speciale lerarenopleiding bestaat die zich toespitst op onderwijs aan goed opgeleide volwassenen? Daarom vinden wij praktijkervaring erg belangrijk. Al onze docenten hebben ruime ervaring met het lesgeven aan volwassenen. 
Om de beste kwaliteit van onze trainingen te realiseren, hanteert UvA Talen haar eigen richtlijnen voor het inzetten van docenten. Afhankelijk van het type training kiezen wij al dan niet voor een native speaker. Een native speaker is namelijk niet per definitie het beste voor de beginnersniveaus. Het voordeel van bijvoorbeeld een docent Frans van Nederlandse afkomst is namelijk dat hij/zij het Frans zelf ook als tweede taal heeft geleerd. Hierdoor begrijpt hij/zij als geen ander wat de specifieke problemen zijn bij het leren van de vreemde taal. Aan de andere kant is het voordeel van een native speaker duidelijk: hij/zij beheerst uiteraard alle finesses van de eigen moedertaal. Een niet-native speaker kan dit nooit overtreffen, hoewel hij/zij het het wel kan evenaren. Daarom geniet een native speaker onze voorkeur voor de gevorderde niveaus.
UvA Talen biedt intensieve groepscursussen van vier of zes weken en avondcursussen van acht of tien weken. U kunt meerdere cursussen volgen om stapsgewijs uw taalvaardigheidsniveau te verbeteren. Indien u kiest voor een zakelijke of individuele training. kan de tijdsduur door u zelf worden bepaald.