Arabisch niveau 6

De groepscursus Arabisch niveau 6 is bedoeld voor cursisten van wie de kennis van het Arabisch op halfgevorderdenniveau is (vergelijkbaar met niveau B1.1 van het Europees Referentiekader).

 

U kunt deze cursus volgen als u gemakkelijk dialogen en korte teksten in het Arabisch kunt lezen met behulp van een woordenlijst. U moet al bekend zijn met bepaalde grammaticale concepten en hoe u deze gebruikt, zoals de dualis (het tweevoud) en de pluralis (het meervoud) van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, de verleden tijd, werkwoordsvormen (yafʕal, yufaʕʕil, yatafaʕʕal, etc.), en zwakke werkwoorden.

 

Arabisch niveau 6 is gericht op praktische communicatie en het uitbreiden van de woordenschat in Standaardarabisch. In de cursus wordt het laatste deel van Mastering Arabic 2 behandeld (ongeveer een derde van het boek) door middel van gevarieerde spreek-, luister- en leesoefeningen.

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn het nieuws en de media, het klimaat en het milieu, gezondheid en geluk, en kunst en film. Grammaticale begrippen die worden behandeld zijn formeel Arabisch, de toekomende tijd en de voorwaardelijke wijs.

 

Eindniveau

Arabisch niveau 6 wordt zoveel mogelijk in het Arabisch gegeven.

 

Het eindniveau van deze cursus is vergelijkbaar met B1.2 van het ERK. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Als u voor deze toets slaagt, ontvangt u een certificaat.

 

Intake Arabisch niveau 6

Nadat u zich voor deze cursus hebt ingeschreven, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek om uw niveau vast te stellen. Als u de cursus Arabisch niveau 5 bij UvA Talen met succes hebt afgerond, is er geen intake nodig.

 

Inbegrepen in de prijs

Inbegrepen zijn de intake, tien lessen van 2,5 uur en een certificaat. Niet inbegrepen is het cursusmateriaal Mastering Arabic 2 (€ 35). Dit wordt tijdens de eerste les door de docent uitgedeeld.Dag(en) Startdatum Einddatum Tijd Uren Prijs
ma-wo-vr
06 Aug 2018 27 Aug 2018 12:30 - 15:00 25 395 NU inschrijven!
woensdag 03 Okt 2018 05 Dec 2018 19:00 - 21:30 25 495 NU inschrijven!