Arabisch niveau 3

In de groepscursus Arabisch niveau 3 wordt aandacht besteed aan praktische communicatie, het uitbreiden van de woordenschat en de verschillen tussen formeel en informeel Standaardarabisch. In deze cursus leert u onder andere de verleden tijd te gebruiken, naast andere grammatica.

 

Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn onder meer: praten over de tijd, vergelijkingen, het onderwijs, het bedrijfsleven en toekomstplannen. Grammaticale zaken die aan bod komen zijn onder meer de trappen van vergelijking, meervoudsvormen in de tegenwoordige en verleden tijd, woordvolgorde en de ontkenning.

 

Arabisch niveau 3 is de juiste cursus voor u als u dialogen en korte teksten kunt lezen in het Arabisch met behulp van een woordenlijst. Daarnaast bent u ook al bekend met de enkelvoudsvormen van werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd (bijv. ‘hij schrijft’/‘hij schreef’), eenvoudige bezittelijke vormen (bijv. ‘mijn pen’), zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden in dualis en pluralis, getallen, en de mannelijke en vrouwelijke vorm van kleuren.

 

Cursusinformatie

In de cursus wordt gewerkt met Mastering Arabic 1, een tekstboek met gevarieerde spreek-, luister- en leesoefeningen. Bij dit tekstboek horen twee cd’s en ondersteunend onlinemateriaal. Bij Arabisch niveau 3 worden de laatste hoofdstukken van Mastering Arabic 1 behandeld. Ook kan er gebruik worden gemaakt van aanvullend materiaal dat geselecteerd of speciaal ontwikkeld is door docenten van UvA Talen.

 

De cursus wordt gegeven in het Arabisch en het Nederlands of Engels (afhankelijk van de voertaal van de deelnemers).

 

Het eindniveau van deze cursus is A2.1 van het Europees Referentiekader. Als u de toets met succes hebt afgerond, ontvangt u een certificaat en kunt u doorstromen naar Arabisch niveau 4.

 

Intake Arabisch niveau 3

De docent stuurt u per e-mail een korte vragenlijst om vast te stellen of u voldoende kennis van het Arabisch hebt om deel te nemen aan deze cursus. Als u de cursus Arabisch niveau 2 met succes hebt afgerond, hoeft u geen intake te doen.

 

Inbegrepen in de prijs

Inbegrepen zijn een intake, 10 lessen van 2,5 uur en een certificaat. Niet inbegrepen is het cursusmateriaal (€ 50,-) dat u tijdens de eerste les ontvangt van de docent.Dag(en) Startdatum Einddatum Tijd Uren Prijs
ma-wo-vr
06 Aug 2018 27 Aug 2018 09:00 - 11:30 25 395 NU inschrijven!
maandag 01 Okt 2018 03 Dec 2018 19:00 - 21:30 25 495 NU inschrijven!