Arabisch niveau 5

De cursus Arabisch niveau 5 is bestemd voor cursisten die het Arabisch op halfgevorderdenniveau beheersen (vergelijkbaar met niveau B1 van het Europees Referentiekader). De cursus is geschikt voor cursisten die al korte gesprekken kunnen voeren in het Arabisch, eenvoudige teksten kunnen lezen met behulp van een woordenlijst, in staat zijn verschillende soorten werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd te gebruiken en de meervoudsvorm van zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden kennen.

Aan het eind van de cursus Arabisch niveau 5 zijn deelnemers in staat werkgerelateerde gesprekken te begrijpen, teksten zoals persoonlijke e-mails en korte nieuwsberichten te lezen, te praten over onderwerpen als reizen en toerisme, eten en koken, kleding en kleuren en onderwijs, en teksten te schrijven over uiteenlopende eenvoudige onderwerpen.

Grammaticale zaken die aan bod komen zijn onder meer het beschrijven van het verleden, werkwoordsvormen (yafʕal, yufaʕʕil, yatafaʕʕal, etc.) en zwakke werkwoorden.

Cursusinformatie
De cursus wordt zo veel mogelijk in het Arabisch gegeven.

Tijdens de cursus wordt het middelste deel van Mastering Arabic 2 behandeld (ongeveer een derde van het boek). Bij dit tekstboek horen twee cd’s en ondersteunend onlinemateriaal. Ook wordt er gebruikgemaakt van speciaal ontwikkeld lesmateriaal voor lees- en spreekvaardigheid en woordenschat.
 
Het eindniveau van deze cursus is B1.1 van het Europees Referentiekader. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Als u de toets met succes hebt afgerond, ontvangt u een certificaat en kunt u doorstromen naar Arabisch niveau 6.
 
Intake Arabisch niveau 5
Nadat u zich voor deze cursus hebt ingeschreven, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Als u de cursus Arabisch niveau 4 bij UvA Talen met succes hebt afgerond, is er geen intake nodig.
 
Inbegrepen in de prijs
Inbegrepen zijn de intake, tien lessen van 2,5 uur en een certificaat. Niet inbegrepen is het cursusmateriaal (€ 35) dat u tijdens de eerste les ontvangt van de docent.


Dag(en) Startdatum Einddatum Tijd Uren Prijs
ma-wo-vr
06 Aug 2018 27 Aug 2018 12:30 - 15:00 25 395 NU inschrijven!
woensdag 03 Okt 2018 05 Dec 2018 19:00 - 21:30 25 495 NU inschrijven!