Spaans niveau 5

De cursus Spaans niveau 5 is bedoeld voor cursisten met een redelijke kennis van de Spaanse taal. U dient niveau A2 van het Europees Referentiekader voor de Talen reeds te hebben bereikt. Dit houdt in dat u alle basisgrammatica en complexere grammatica al hebt geleerd (onder meer passieve zinnen en bijzinnen) en dat u kunt spreken over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen.

Tijdens Spaans niveau 5 breidt u uw actieve taalvaardigheid op het gebied van spreken, luisteren, lezen en schrijven verder uit. Grammatica en vocabulaire zijn hierbij essentiële onderdelen.

Na deze taalcursus bent u als onafhankelijke spreker in staat om te spreken over uiteenlopende onderwerpen. U kunt raad geven (deberías buscar otro trabajo), persoonlijkheden beschrijven (es tranquila pero cuando tiene mucho trabajo ...), gevoelens omschrijven (lo que no me gusta nada es ...), praten over vroeger (antes tomaba café) en spreken over uw gezondheid (soy nervioso, estoy deprimido).

De docent neemt tijdens deze cursus eerst de belangrijkste grammatica van niveau A2 door. Daarna wordt er aandacht besteed aan complexere aspecten van de Spaanse taal, zoals subjuntivo en indicativo (es conveniente hacer deporte en es conveniente que hagas deporte), modale hulpwerkwoorden (dejo de fumar, vuelvo a trabajar, sigo viviendo) en bijzinnen met waar, waarin, zodat en totdat (trabajo en una empresa donde la técnica es …).

Eindniveau

Deze cursus heeft als eindniveau B1.1 van het Europees Referentiekader voor de Talen. Aan het eind van de cursus maakt u een toets. Als u deze hebt gehaald, ontvangt u een certificaat met het bereikte niveau en kunt u doorstromen naar Spaans niveau 6.

Intake Spaans niveau 5

Nadat u zich hebt ingeschreven voor deze cursus, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek en sturen we u een online toets om uw niveau te bepalen. Als u de cursus Spaans niveau 4 met succes hebt afgerond, hoeft u geen intake te doen.

Inbegrepen in de prijs

Inbegrepen zijn 10 lessen van 2,5 uur en een certificaat. Niet inbegrepen in de prijs is het cursusmateriaal (€ 45). We gebruiken de methode Nuevo Espanol en marcha 3. U krijgt het cursusmateriaal tijdens de eerste les van uw docent.


Dag(en) Startdatum Einddatum Tijd Uren Prijs
ma-wo-vr
09 Jul 2018 27 Jul 2018 09:00 - 12:00 27 395 NU inschrijven!
ma-wo-vr
06 Aug 2018 24 Aug 2018 09:00 - 12:00 27 395 NU inschrijven!
woensdag 03 Okt 2018 05 Dec 2018 19:00 - 21:30 25 445 NU inschrijven!