Russisch niveau 7

De cursus Russisch niveau 7 is perfect voor cursisten van wie de kennis van het Russisch op halfgevorderdenniveau is (vergelijkbaar met niveau B1 van het Europees Referentiekader).

 

Het doel van de cursus is om uw actieve spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid in het Russisch te vergroten. Grammatica, woordenschat en tekstbegrip spelen hierbij een essentiële rol.

 

De grammatica die tijdens Russisch niveau 7 aan bod komt is het gebruik van de locativus en de accusativus, Russische familienamen, het gebruik van specifieke woorden en combinaties van woorden, de superlatief en het speciale gebruik van de instrumentalis.

 

Na voltooiing van de cursus kunt u gesprekken over de Russische cultuur, maatschappij, religie, kunst, geschiedenis en literatuur voeren. U bent ook in staat om heldere, gedetailleerde teksten te schrijven over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met uw interesses. Na deze cursus kunt u specifieke gesproken en geschreven informatie begrijpen en Russisch proza lezen en begrijpen met behulp van een woordenboek.

 

Eindniveau

Het eindniveau van deze cursus is B2.1 van het Europees Referentiekader. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets, waarin de nadruk ligt op grammatica en lezen. Als u voor de toets slaagt, ontvangt u een certificaat.

 

Intake Russisch niveau 7

Nadat u zich voor deze cursus hebt ingeschreven, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek om uw niveau vast te stellen. Als u de cursus Russisch niveau 6 bij UvA Talen met succes hebt afgerond, is er geen intake nodig.


Inbegrepen in de prijs

Inbegrepen zijn de intake, tien lessen van 2,5 uur en een certificaat. Niet inbegrepen is het lesmateriaal Pasport v Rossijoe 3. Dit wordt tijdens de eerste les door de docent uitgedeeld. De kosten voor het leerboek en werkboek bedragen €65.Dag(en) Startdatum Einddatum Tijd Uren Prijs
ma-wo-vr
06 Aug 2018 27 Aug 2018 12:00 - 14:30 25 395 NU inschrijven!
maandag 01 Okt 2018 03 Dec 2018 19:00 - 21:30 25 495 NU inschrijven!