Duplicaat certificaat

Wanneer u een papieren of gewaarmerkt duplicaat van uw certificaat nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen om deze aan te vragen.

Vermeld in uw aanvraag duidelijk:

  • uw naam
  • waar en wanneer u de UvA Taaltoets Nederlands hebt gemaakt
  • uw adresgegevens

Kosten

De kosten van een papieren of gewaarmerkt duplicaat bedragen € 25.