Kosten UvA Taaltoets Nederlands

De kosten voor deelname aan de volledige UvA Taaltoets Nederlands voor de VVE bedragen per deelnemer € 245,-.
Deze kosten zijn inclusief bijkomende posten zoals administratiekosten, beoordeling van de toetsen, inzet van surveillanten, gebruik van apparatuur, reiskosten en toetsinzage achteraf. Bovendien is UvA Talen als onderwijsverstrekker vrijgesteld van btw-heffing.  

Indien u een herkansing of deeltoets wilt maken, bestaat de mogelijkheid dit alleen op de benodigde onderdelen te doen. De kosten hiervoor zijn als volgt:   

Basiskosten (ongeacht het aantal toetsonderdelen)   € 65,-
Toets spreekvaardigheid    € 70,-
Toets schrijfvaardigheid   € 55,-
Toets leesvaardigheid  € 55,- 

Bijvoorbeeld: wanneer u alleen het onderdeel lezen zou willen maken, zouden de kosten € 120,- bedragen. Wanneer u lezen en schrijven zou maken, bedragen de kosten € 175,-, enzovoort.