Kosten UvA Taaltoets Nederlands

De kosten voor deelname aan de volledige UvA Taaltoets Nederlands voor de VVE bedragen per deelnemer € 265.

Deze kosten zijn inclusief bijkomende posten zoals administratiekosten, beoordeling van de toetsen, inzet van surveillanten, reiskosten en toetsinzage achteraf. Bovendien is UvA Talen als onderwijsverstrekker vrijgesteld van btw-heffing.

Indien u een herkansing of deeltoets wilt maken, bestaat de mogelijkheid dit alleen op de benodigde onderdelen te doen. De kosten hiervoor zijn als volgt:

Basiskosten (ongeacht het aantal toetsonderdelen)   € 70
Toets spreekvaardigheid    € 75
Toets schrijfvaardigheid   € 60
Toets leesvaardigheid  € 60 

Bijvoorbeeld: wanneer u alleen het onderdeel lezen wilt maken, bedragen de kosten € 130. Wanneer u lezen en schrijven maakt, bedragen de kosten € 190, enzovoort.      

Genoemde prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2022.