Duits niveau 8

Cursusinformatie

De cursus Duits niveau 8 is bedoeld voor cursisten met kennis van de Duitse taal op gevorderd niveau. Naast alle basisgrammatica dienen cursisten bekend te zijn met enkele gevorderde aspecten van de Duitse grammatica (zoals complexe bijzinnen en Nomen-Verb-Verbindung) en te beschikken over een redelijk brede, actieve woordenschat.

Tijdens deze cursus breidt u uw actieve taalvaardigheid op het gebied van spreken, luisteren, lezen en schrijven verder uit. De cursus is vooral gericht op uitbreiding van uw woordenschat en op actief spreken en schrijven (o.a. mening weergeven, voorstellen doen, samenvatten). Grammaticale onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere variaties van zinsconstructies (nominale vs. verbale formulering, Passiversatzformenerweiterte Partizipien), en u leert de indirecte rede (Konjunktiv I) te gebruiken.

Na afloop van Duits niveau 8 bent u als gevorderde, onafhankelijke gebruiker in staat over uiteenlopende onderwerpen te spreken (wetenschappelijk, beroepsmatig en privé). U beheerst ook gevorderde grammatica en kunt complexe zinnen formuleren.

Als u deze cursus met succes hebt gevolgd, ontvangt u een certificaat met het bereikte niveau.

Intake

De intake voor deze cursus bestaat uit: intakegesprek

Nadat u zich hebt ingeschreven voor deze cursus, nodigen wij u uit voor een intake om uw niveau te bepalen. Wij raden u aan om u minstens twee weken voor de start van de cursus in te schrijven. Schrijft u zich later in, dan kunnen we een intake niet garanderen.

Als u bij UvA Talen de cursus Duits niveau 7 met succes hebt afgerond, hoeft u geen intake te doen.

Lesmateriaal

Erkundungen B2, € 25 (hoofdstuk 5-8)
Het lesmateriaal is niet inbegrepen in de cursusprijs. Als u de boeken via UvA Talen aanschaft, ontvangt u ze tijdens de eerste les van uw docent.
Dag(en) Start End Tijd Uren Prijs
woensdag 07 okt 2020 09 dec 2020 19:00 - 21:30 25 445 NU inschrijven!