NT2 Zakelijk schrijven

Cursusinformatie

De cursus NT2 Zakelijk schrijven is bedoeld voor cursisten die Nederlands als tweede taal op hoog niveau beheersen, maar moeite hebben met het schrijven van werkgerelateerde teksten. Tijdens deze cursus leert u zakelijke teksten zoals commerciële rapporten, verslagen, brieven en e-mails schrijven.

Deze taalcursus richt zich op twee belangrijke facetten van zakelijk schrijven. Ten eerste wordt er aandacht besteed aan het schrijfproces. Daarnaast gaat u tijdens de cursus aan de slag met het verbeteren van uw Nederlands. U werkt aan het schrijfproces door onder andere tekstopbouw en schrijfstijl uitgebreid te behandelen. Ook leert u hoe u verschillende tekstsoorten kunt opstellen en hoe u een tekst logisch kunt opbouwen. Uw Nederlandse taalvaardigheid zal worden geperfectioneerd door te werken aan grammatica, leestekens en spelling.

Het doel van deze cursus is het foutloos schrijven van een goed gestructureerde en helder geformuleerde tekst. NT2 Zakelijk schrijven wordt afgesloten met een schrijfopdracht. Aan de hand van deze opdracht wordt uw niveau bepaald, welke wordt vermeld op uw certificaat.

UvA Talen biedt op hetzelfde niveau de cursussen NT2 Schrijfvaardigheid en NT2 Spreekvaardigheid.

Als u deze cursus met succes hebt gevolgd, ontvangt u een certificaat.

Intake

De intake voor deze cursus bestaat uit: intakegesprek, online toets, schrijfopdracht

Lesmateriaal

Schrijven met effect, Spelwijzer Onze Taal
Het lesmateriaal is niet inbegrepen in de cursusprijs. Als u de boeken via UvA Talen aanschaft, ontvangt u ze tijdens de eerste les van uw docent.