Russisch niveau 7

Cursusinformatie

De cursus Russisch niveau 7 is perfect voor cursisten van wie de kennis van het Russisch op halfgevorderdenniveau is.

Het doel van de cursus is om uw actieve spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid in het Russisch te vergroten. Grammatica, woordenschat en tekstbegrip spelen hierbij een essentiële rol.

De grammatica die tijdens Russisch niveau 7 aan bod komt is het gebruik van de locativus en de accusativus, Russische familienamen, het gebruik van specifieke woorden en combinaties van woorden, de superlatief en het speciale gebruik van de instrumentalis.

Na voltooiing van de cursus kunt u gesprekken over de Russische cultuur, maatschappij, religie, kunst, geschiedenis en literatuur voeren. U bent ook in staat om heldere, gedetailleerde teksten te schrijven over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met uw interesses. Daarnaast kunt u specifieke gesproken en geschreven informatie begrijpen en Russisch proza lezen en begrijpen met behulp van een woordenboek.

Als u deze cursus met succes hebt gevolgd, ontvangt u een certificaat met het bereikte niveau en kunt u doorstromen naar Russisch niveau 8.

Intake

De intake voor deze cursus bestaat uit: intakegesprek, questionnaire

Nadat u zich hebt ingeschreven voor deze cursus, nodigen wij u uit voor een intake om uw niveau te bepalen. Wij raden u aan om u minstens twee weken voor de start van de cursus in te schrijven. Schrijft u zich later in, dan kunnen we een intake niet garanderen.

Als u bij UvA Talen de cursus Russisch niveau 6 met succes hebt afgerond, hoeft u geen intake te doen.

Lesmateriaal

Pasport v Rossijoe 3, € 65
Het lesmateriaal is niet inbegrepen in de cursusprijs. Als u de boeken via UvA Talen aanschaft, ontvangt u ze tijdens de eerste les van uw docent.
Dag(en) Begin End Tijd Uren Prijs
woensdag 07 okt 2020 09 dec 2020 19:00 - 21:30 25 495 NU inschrijven!