Spaans niveau 10

Cursusinformatie

Spaans niveau 10 is geschikt voor cursisten met een vergevorderd niveau van de Spaanse taal. Cursisten dienen bekend te zijn met de gevorderde aspecten van de Spaanse grammatica en te beschikken over een brede, actieve woordenschat (beroepsmatig en privé).

Wat gaat u leren?

Deze cursus verbetert uw algemene taalvaardigheid (lezen, schrijven, spreken en luisteren), maar richt zich vooral op het vergroten van uw vocabulaire en actief spreken en schrijven. Zo kunt u na afloop van de cursus in het Spaans over economische modellen of de problematiek in de zakenwereld debatteren, een kort verhaal of een opinieartikel schrijven en uw ideeën over economie, technologie of gezondheid uiten.

En grammatica?

Na afloop van Spaans niveau 10 beheerst u gevorderde grammatica. Grammaticale onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere:

 • bijwoordelijke bijzinnen van tijd
 • concessieve bijzinnen
 • betrekkelijke bijzinnen
 • uitdrukken van afkeer, opluchting of hoop
 • formuleringen om informatie te corrigeren, bevestiging te vragen of te geven
 • uitdrukken van waarschijnlijkheid, twijfel en zekerheid (aantonende of aanvoegende wijs)
 • perífrasis verbales
 • formuleringen voor begroeting, afscheid, aanbieden van hulp, aanmoediging en troost
 • meningsuiting (aantonende en aanvoegende wijs, concordantie van tijd)
 • gebruik van voornaamwoord se
 • samengestelde toekomende tijd (vorm en gebruik)
 • zelfstandige naamwoorden (speciale gevallen i.v.m. geslacht)
 • gebruik en afwezigheid van het lidwoord
 • bijvoeglijke naamwoorden (plaatsing ten opzichte van het zelfstandig naamwoord)
Als u deze cursus met succes hebt gevolgd, ontvangt u een certificaat met het bereikte niveau.

Intake

De intake voor deze cursus bestaat uit: intakegesprek

Lesmateriaal

Vitamina C1, € 50 (hoofdstuk 7-12)
Het lesmateriaal is niet inbegrepen in de cursusprijs. Als u kiest voor klassikale lessen, kunt u de boeken via ons kopen. U ontvangt ze dan tijdens de eerste les. Gaat u een online cursus volgen? Dan koopt u de boeken zelf.

Planning en inschrijven

Dag(en) Start End Tijd Uren Prijs
donderdag 18 jan 2024 21 mrt 2024 19:00 - 21:30 25 525 NU inschrijven!
donderdag 11 apr 2024 20 jun 2024 19:00 - 21:30 25 525 NU inschrijven!
Dag(en) Start End Tijd Uren Prijs
donderdag 18 jan 2024 21 mrt 2024 19:00 - 21:30 25 475 NU inschrijven!
donderdag 11 apr 2024 20 jun 2024 19:00 - 21:30 25 475 NU inschrijven!