Spaans niveau 5

Cursusinformatie

De cursus Spaans niveau 5 is bedoeld voor cursisten met een redelijke kennis van de Spaanse taal. U dient niveau A2 van het Europees Referentiekader voor de Talen reeds te hebben bereikt. Dit houdt in dat u alle basisgrammatica en complexere grammatica al hebt geleerd (onder meer passieve zinnen en bijzinnen) en dat u kunt spreken over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen.

Tijdens Spaans niveau 5 breidt u uw actieve taalvaardigheid op het gebied van spreken, luisteren, lezen en schrijven verder uit. Grammatica en vocabulaire zijn hierbij essentiële onderdelen.

Na deze taalcursus bent u als onafhankelijke spreker in staat om te spreken over uiteenlopende onderwerpen. U kunt raad geven (deberías buscar otro trabajo), persoonlijkheden beschrijven (es tranquila pero cuando tiene mucho trabajo ...), gevoelens omschrijven (lo que no me gusta nada es ...), praten over vroeger (antes tomaba café) en spreken over uw gezondheid (soy nervioso, estoy deprimido).

De docent neemt tijdens deze cursus eerst de belangrijkste grammatica van niveau A2 door. Daarna wordt er aandacht besteed aan complexere aspecten van de Spaanse taal, zoals subjuntivo en indicativo (es conveniente hacer deporte en es conveniente que hagas deporte), modale hulpwerkwoorden (dejo de fumar, vuelvo a trabajar, sigo viviendo) en bijzinnen met waar, waarin, zodat en totdat (trabajo en una empresa donde la técnica es …).

Als u deze cursus met succes hebt gevolgd, ontvangt u een certificaat met het bereikte niveau en kunt u doorstromen naar Spaans niveau 6.

Intake

De intake voor deze cursus bestaat uit: intakegesprek, online toets

Nadat u zich hebt ingeschreven voor deze cursus, nodigen wij u uit voor een intake om uw niveau te bepalen. Wij raden u aan om u minstens twee weken voor de start van de cursus in te schrijven. Schrijft u zich later in, dan kunnen we een intake niet garanderen.

Als u bij UvA Talen de cursus Spaans niveau 4 met succes hebt afgerond, hoeft u geen intake te doen.

Lesmateriaal

Nuevo Español en marcha 3, € 45 (hoofdstuk 1-6)
Het lesmateriaal is niet inbegrepen in de cursusprijs. Als u de boeken via UvA Talen aanschaft, ontvangt u ze tijdens de eerste les van uw docent.

Planning en inschrijven

Deze cursus is ook als intensieve zomercursus te volgen.

Dag(en) Start End Tijd Uren Prijs
ma-wo-vr 13 jul 2020 31 jul 2020 09:00 - 12:00 27 445 NU inschrijven!
ma-wo-vr 10 aug 2020 28 aug 2020 09:00 - 12:00 27 445 NU inschrijven!
woensdag 07 okt 2020 09 dec 2020 19:00 - 21:30 25 445 NU inschrijven!