Zweeds niveau 6

Cursusinformatie

Wanneer u de cursus Zweeds niveau 6 hebt afgerond, kent u de basis van het Zweeds grondig en volledig. Na deze cursus kunt u onder andere:

 • een ingewikkelde tekst begrijpen
 • vloeiend en spontaan met moedertaalsprekers communiceren
 • een duidelijke, gedetailleerde tekst produceren

Voor wie?

Deze algemene niveautraining is bedoeld voor mensen met kennis van het Zweeds op gevorderdenniveau.

Wat gaat u leren?

Tijdens de training breidt u uw actieve taalvaardigheid verder uit. Het doel van deze cursus is een ontwikkeling van het Zweeds met verdieping van de eerder verkregen kennis zodat u zowel mondeling als schriftelijk ideeën en standpunten min of meer secuur en correct in het Zweeds kunt uitdrukken. Ook het begrijpen van en gesprekken kunnen voeren over krantenartikelen en fictie horen bij de doelstelling.

Na het afronden van deze cursus kunt u de essentie uit een ingewikkelde tekst halen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen over het eigen vakgebied. U kunt zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. U kunt een duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen en een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties. Voorbeelden van te schrijven teksten zijn sollicitatiebrieven, samenvattingen van artikelen en verslagen.

En grammatica?

Grammatica die u tijdens deze cursus leert is onder andere:

 • zelfstandige naamwoorden met of zonder lidwoorden
 • emfatische omschrijvingen
 • overgankelijke werkwoorden en onovergankelijke werkwoorden
 • het weglaten van hulpwerkwoorden bij voltooide deelwoorden in bijzinnen
 • het weglaten van betrekkelijke voornaamwoorden in bijzinnen
 • de aanwijzende voornaamwoorden denna, detta en dessa
 • beknopte bijzinnen
 • bijvoeglijke bijwoorden en deelwoorden als zelfstandige naamwoorden
 • samengestelde bijwoorden
 • werkwoorden met meewerkend en lijdend voorwerp
Als u deze cursus met succes hebt gevolgd, ontvangt u een certificaat met het bereikte niveau en kunt u doorstromen naar Zweeds niveau 7.

Intake

De intake voor deze cursus bestaat uit: intakegesprek

Nadat u zich hebt ingeschreven voor deze cursus, nodigen wij u uit voor een intake om uw niveau te bepalen. Wij raden u aan om u minstens twee weken voor de start van de cursus in te schrijven. Schrijft u zich later in, dan kunnen we een intake niet garanderen.

Als u bij UvA Talen de cursus Zweeds niveau 5 met succes hebt afgerond, hoeft u geen intake te doen.

Lesmateriaal

Rivstart B1+B2 (hoofdstuk 13-18)
Het lesmateriaal is niet inbegrepen in de cursusprijs. Als u kiest voor klassikale lessen, kunt u de boeken via ons kopen. U ontvangt ze dan tijdens de eerste les. Gaat u een online cursus volgen? Dan koopt u de boeken zelf.
Dag(en) Begin End Tijd Uren Prijs
donderdag 13 jan 2022 17 mrt 2022 19:00 - 21:30 25 395 NU inschrijven!
donderdag 07 apr 2022 23 jun 2022 19:00 - 21:30 25 395 NU inschrijven!
dinsdag 12 jul 2022 13 sep 2022 19:00 - 21:30 25 395 NU inschrijven!
donderdag 06 okt 2022 08 dec 2022 19:00 - 21:30 25 395 NU inschrijven!