Toets leesvaardigheid

Het onderdeel lezen bestaat uit een aantal teksten waarover u vragen moet beantwoorden. De teksten hebben duidelijke raakvlakken met het werken in de kinderopvang. Er zijn in totaal 50 vragen over de teksten. De vragen zijn meerkeuzevragen of vragen die u moet beantwoorden met waar/niet waar.

Belangrijk: de onderdelen lezen en schrijven worden in één examenzitting op papier afgenomen. UvA Talen zorgt ervoor dat op uw tafel de opgaveboekjes en een pen en papier liggen. Voor beide onderdelen samen krijgt u 3 uur de tijd. U kunt deze tijd naar eigen inzicht indelen.

Wij raden u aan om naar deze toets een flesje water en eventueel iets te eten mee te nemen!