Toets leesvaardigheid

Het onderdeel lezen bestaat uit een aantal teksten waarover u vragen moet beantwoorden. De teksten hebben duidelijke raakvlakken met het werken in de kinderopvang. Er zijn in totaal 50 vragen over de teksten. De vragen zijn meerkeuzevragen of vragen die u moet beantwoorden met waar/niet waar.

U maakt deze toets op papier. UvA Talen zorgt ervoor dat op uw tafel de opgaveboekjes en een pen en papier liggen.

Dit toetsonderdeel duurt 1,5 uur.

Maakt u schrijfvaardigheid en leesvaardigheid, dan worden deze in 1 examenzitting afgenomen. Voor beide onderdelen samen krijgt u 3 uur de tijd. U kunt deze tijd naar eigen inzicht indelen.

Wij raden u aan om naar deze toets een flesje water en eventueel iets te eten mee te nemen!