Toets spreekvaardigheid

Binnen spreekvaardigheid worden de vaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren getoetst. Door dit toetsonderdeel te maken voldoet u ook aan de taaleis die geldt voor pedagogisch medewerkers in het kader van IKK.

Het onderdeel spreekvaardigheid bestaat uit een digitale toets. Deze toets wordt met behulp van een computer en een headset afgenomen. Dit gebeurt op een andere dag dan de onderdelen schrijven en lezen.

Bij deze toets zit u samen met andere kandidaten in een ruimte. Iedere kandidaat beschikt over een eigen laptop waarop de toets wordt afgespeeld. Naast iedere laptop ligt een opgaveboekje dat u nodig hebt bij het maken van de toets. U beluistert de toets door een headset en spreekt uw antwoorden in met behulp van de ingebouwde microfoon. Een vriendelijke, duidelijk sprekende vrouwenstem leidt u door de toets en geeft duidelijk aan wanneer u iets moet zeggen of lezen in het opgaveboekje. Dit wordt bovendien aangegeven door heldere audiosignalen.    

Dit toetsonderdeel duurt ongeveer 30 minuten.   

Belangrijk: u hoeft voor dit toetsonderdeel niet over speciale computervaardigheden te beschikken. U hoeft niet zelf iets met de computer te doen.