Toets spreekvaardigheid

Binnen spreekvaardigheid worden de vaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren getoetst. Door dit toetsonderdeel te maken voldoet u ook aan de taaleis die geldt voor pedagogisch medewerkers in het kader van IKK.

Het onderdeel spreekvaardigheid bestaat uit een digitale toets. Deze toets wordt door middel van videobellen 1-op-1 afgenomen. Dit gebeurt online en op afstand. U kunt deze toets dus thuis of op uw werklocatie maken. Hiervoor hebt u een computer of laptop, een stabiele internetverbinding, een microfoon en een camera nodig.

Bij deze toets maakt u verbinding met de examinator via de applicatie Zoom. De examinator speelt de toets voor u af en laat de opdrachten en bijbehorende afbeeldingen zien op uw scherm. U beluistert de toets en spreekt uw antwoorden in via uw microfoon.

Een vriendelijke, heldere damesstem leidt u door de toets en geeft duidelijk aan wanneer u iets moet zeggen of lezen op het scherm. Uw antwoorden worden opgenomen en op een later moment beoordeeld.

Dit toetsonderdeel duurt ongeveer 30 minuten.