UvA Talen vertaalt privacyverklaringen AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op grond hiervan dienen bedrijven klanten op de hoogte te stellen van hun aangescherpte privacymaatregelen. UvA Talen ging niet alleen aan de slag met het samenstellen van een eigen beleid, maar werd ook gevraagd om voor verschillende klanten privacyverklaringen te vertalen.

Europese verordening

De AVG is een Europese verordening die zich bezighoudt met informatiebeveiliging. Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Een onderdeel van de AVG is dat bedrijven hun klanten en medewerkers informeren over de manier waarop zij persoonsgegevens bewaren en beveiligen. Voor internationale bedrijven betekent dit dat het privacybeleid in meerdere talen gecommuniceerd dient te worden.

Juridische vertalingen

Voor het vertaalbureau van UvA Talen betekende dit drukke weken waarin de juridische vertalers voor veel klanten privacyverklaringen en geheimhoudingsovereenkomsten vertaalden. Ook AVG­gerelateerde teksten zoals brieven, e-mails en nieuwsberichten werden door het vertaalteam vertaald en geredigeerd. Bij juridische vertalingen is het zeer belangrijk dat de boodschap correct en consequent wordt overgebracht, ongeacht de taal. Deze opdrachten waren dan ook een mooie uitdaging voor de juridische vertalers.

UvA Talen translates GDPR privacy statements

Meer informatie

UvA Talen beschikt over een substantiële pool van vakbekwame, professionele vertalers en redacteurs, en heeft ruime ervaring met juridische vertalingen van en naar verschillende talen, waaronder de populaire talencombinatie Nederlands-Engels. Wilt u ook juridische teksten laten vertalen? Vraag direct een vrijblijvende offerte aan of neem contact op met de afdeling Vertalers.