UvA Talen vertaalt voor tweetalige UvA-bachelor Psychologie

De Universiteit van Amsterdam gaf vorig jaar aan te kiezen voor Engels- én Nederlandstalig onderwijs. Als gevolg hiervan hebben een aantal opleidingen ervoor gekozen tweetalig onderwijs aan te bieden, waaronder de bachelor Psychologie. De universiteit heeft UvA Talen gevraagd voor deze nieuwe tweetalige opleiding alle Nederlandse teksten naar het Engels te vertalen.

Bijzonder vertaalproject

UvA Talen vertaalt regelmatig teksten voor diverse Nederlandse universiteiten. Het vertalen van het tekstmateriaal voor de bachelor Psychologie is een bijzonder groot vertaalproject waarbij onder andere studenthandleidingen, docenthandleidingen, werkgroepopdrachten en instructies vertaald dienen te worden.

Tweetalige bachelor

Tijdens de bachelor Psychologie worden de hoorcolleges in het Engels gegeven. De werkgroepen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden gevolgd. De bachelor trekt naar verwachting zowel Nederlandse studenten als studenten uit het buitenland aan, waardoor samenwerken met mensen van andere nationaliteiten wordt gestimuleerd. Bovendien worden studenten voorbereid op de (inter)nationale arbeidsmarkt en Engelstalige masteropleidingen.

Genuanceerde vertalingen

De wetenschappelijke vertalers van UvA Talen beleven veel plezier aan deze vertaalopdracht: “Het is erg interessant om deze lesstof te vertalen, omdat naast nauwkeurigheid ook de nuance heel belangrijk is. Als de boodschap niet goed overkomt, is de les tenslotte mislukt. Daar komt nog bij dat psychologie een vak is waarin woordkeuze bijzonder zwaar weegt, zodat de vertaler een solide brug moet slaan tussen twee belevingswerelden: die van de Nederlandse auteur en die van de internationale groepen studenten die dit vak zullen gaan volgen. Om die brug te kunnen slaan is naast taalvaardigheid ook veel kennis nodig. Dat de stof op deze manier toegankelijk wordt voor talentvolle studenten uit het buitenland maakt deze opdracht naast inhoudelijk interessant ook belangrijk vanuit breder maatschappelijk perspectief.”

UvA Talen vertaalt voor tweetalige UvA-bachelor Psychologie

Meer informatie

Meer informatie over het vertaalbureau van UvA Talen vindt u onder Vertalingen. U kunt ook direct een vrijblijvende offerte voor een vertaling aanvragen.