Taalniveautoets Nederlands
Kies het juiste werkwoord.
Vergeet niet je sjaal ..... Het is koud buiten.
    op te doen
    om te doen
    over te doen
 
Ik heb een hekel aan dat domme geklets van hem. Ik kan dat niet ....
    toestaan
    uitstaan
    instaan
 
Het slachtoffer is op akelige wijze ...
    uitgebracht
    opgebracht
    omgebracht
 
ergens mee in je maag zitten
    iets als een probleem zien
    te veel gegeten hebben
    verliefd zijn
 
Sommige mensen leren sneller een nieuwe taal dan anderen. ... de verschillen in het resultaat dat behaald wordt.
    Dit is het geval bij
    Dit blijkt uit
    Door middel van
 
De radio stond helemaal verkeerd ....; geen wonder dat er geen geluid uitkwam.
    afgesteld
    voorgesteld
    uitgesteld
 
Sommige diersoorten planten zich uitstekend voort in gevangenschap. ... de bever. Kijk maar naar alle kleintjes.
    De oorzaak ligt bij
    In dit geval spreken we van
    Dat is het geval bij
 
Er waren nog wat drankjes over van de receptie. ... hadden we nog een erg gezellige afterparty.
    daartoe
    zodoende
    uit dit oogpunt beschouwd
 
Wegens de grote drukte moest ik de hele week 's avonds ....
    inwerken
    verwerken
    overwerken
 
De vrouw kon het slechte bericht niet ...
    overwerken
    tegenwerken
    verwerken
 
Deze maatregelen worden genomen ... de toekomst.
    met het oog op
    met behulp van
    door middel van
 
Ik wil in het buitenland veel ervaring ....
    opdoen
    omdoen
    overdoen