Taalniveautoets Nederlands
Kies het juiste werkwoord.
Wegens de grote drukte moest ik de hele week 's avonds ....
    inwerken
    verwerken
    overwerken
 
Het lijkt me verstandig niet op deze opmerking ....
    na te gaan
    onder te gaan
    in te gaan
 
Het slachtoffer is op akelige wijze ...
    uitgebracht
    opgebracht
    omgebracht
 
Nee! Dat meen je niet. Dat kun je me niet ....
    afdoen
    opdoen
    aandoen
 
De pijn gaat wel over; je moet je niet zo ...
    uitstellen
    opstellen
    aanstellen
 
Sommige diersoorten planten zich uitstekend voort in gevangenschap. ... de bever. Kijk maar naar alle kleintjes.
    De oorzaak ligt bij
    In dit geval spreken we van
    Dat is het geval bij
 
Ik heb een hekel aan dat domme geklets van hem. Ik kan dat niet ....
    toestaan
    uitstaan
    instaan
 
De vrouw kon het slechte bericht niet ...
    overwerken
    tegenwerken
    verwerken
 
De radio stond helemaal verkeerd ....; geen wonder dat er geen geluid uitkwam.
    afgesteld
    voorgesteld
    uitgesteld
 
iets uit je duim zuigen
    geen honger hebben
    heel blij zijn
    iets verzinnen
 
Chris moet voor zijn zieke kinderen zorgen. .... hij niet bij de vergadering kan zijn.
    Dit bewijst dat
    Vandaar dat
    Je kunt niet ontkennen dat
 
Ik wil in het buitenland veel ervaring ....
    opdoen
    omdoen
    overdoen