Taalniveautoets Nederlands
Kies het juiste werkwoord.
Het lijkt me verstandig niet op deze opmerking ....
    na te gaan
    onder te gaan
    in te gaan
 
De vrouw kon het slechte bericht niet ...
    overwerken
    tegenwerken
    verwerken
 
Ik heb u nu alle voor- en nadelen van een nieuwe parkeerplaats genoemd. .... de voordelen opwegen tegen de nadelen.
    Dit verklaart waarom
    Het gevolg is dat
    De conclusie is dat
 
Deze maatregelen worden genomen ... de toekomst.
    met het oog op
    met behulp van
    door middel van
 
Vergeet niet je sjaal ..... Het is koud buiten.
    op te doen
    om te doen
    over te doen
 
iets uit je duim zuigen
    geen honger hebben
    heel blij zijn
    iets verzinnen
 
Wegens de grote drukte moest ik de hele week 's avonds ....
    inwerken
    verwerken
    overwerken
 
De vluchtelingen werden tijdelijk in een sporthal ...
    uitgebracht
    opgebracht
    ondergebracht
 
Er waren nog wat drankjes over van de receptie. ... hadden we nog een erg gezellige afterparty.
    daartoe
    zodoende
    uit dit oogpunt beschouwd
 
Het slachtoffer is op akelige wijze ...
    uitgebracht
    opgebracht
    omgebracht
 
Ik was zo verbouwereerd, ik kon geen woord meer ....
    inbrengen
    ombrengen
    uitbrengen
 
Nee! Dat meen je niet. Dat kun je me niet ....
    afdoen
    opdoen
    aandoen