Taaltrainingen Nederlands als Tweede Taal

Ons aanbod van taaltrainingen Nederlands als Tweede Taal is zeer uitgebreid. Allereerst bieden wij algemene trainingen op zes niveaus: NT2 beginners tot en met gevorderden. Daarnaast zijn er drie specialistische trainingen op zeer hoog niveau en examentrainingen ter voorbereiding op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal deel I en II.

 

Bij NT2 beginners tot en met gevorderden krijgt u volop de gelegenheid om u op interactieve en speelse wijze de taal eigen te maken. Dit gebeurt met behulp van een moderne en betrouwbare lesmethode. Tijdens de lessen besteedt de docent uitgebreid aandacht aan spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Daarnaast komen ook lees- en schrijfvaardigheid aan bod.

 

Aan het eind van de training wordt de behandelde stof herhaald en daarna getoetst met een eindtoets. Als u de toets met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt u van ons een certificaat en kunt u doorstromen naar het volgende niveau.